Je minimální mzda dostačující?

Každoročně dochází ke složitým jednáním mezi odboráři a zaměstnavateli o výši minimální mzdy. Odboráři požadují vyšší, zatímco zaměstnavatelé nižší minimální mzdu. Obávají se totiž zvýšení nákladů svých firem, což by následně mohlo způsobit nutnost propouštění zaměstnanců. Odboráři však často argumentují tím, že zatímco v České republice se minimální mzda pohybuje okolo 40 % průměrného výdělku, v ostatních evropských zemích je to kolem 50 %. Také tvrdí, že se v žádné zemi neprokázalo, že by zvýšení minimální mzdy vedlo k propouštění.

Funkce minimální mzdy

Minimální mzda má ve vztahu k zaměstnancům i zaměstnavatelům dvě základní funkce. Jedná se o funkci sociálně-ochrannou a funkci ekonomicko-kriteriální.

Sociálně-ochranná funkce minimální mzdy má zaměstnance ochránit před chudobou a umožnit mu žít na úrovni skromné hmotné spotřeby a sociálních kontaktů. Zaměstnavatelům má ochranná funkce minimální mzdy zajistit základní rovné podmínky mzdové konkurence (má zabránit mzdovému podbízení domácích i zahraničních pracovních sil).

Ekonomicko-kriteriální funkce minimální mzdy vytváří předpoklady pro příjmovou motivaci občanů k vyhledávání, přijetí a vykonávání pracovní činnosti, tj. pro zvýhodnění zaměstnanců prostřednictvím pracovního příjmu vůči osobám se sociálním příjmem. Pro zaměstnavatele představuje minimální mzda nejnižší úroveň nákladů na mzdy zaměstnanců.

Ekonomicko-kriteriální funkce je proto pro zaměstnance funkcí motivační. Její význam spočívá v tom, že motivuje lidi k práci. Aby tuto funkci mohla plnit, musí být minimální mzda stanovena vyšší než životní minimum. Pro lidi je pak výhodnější pracovat než pobírat životní minimum. Výši Vašeho životního minima si můžete spočítat například zde.

Pokrytí nákladů nad rámec minimální mzdy

Přestože se minimální mzda v loňském roce zvýšila, stále její výše v mnoha případech nezaplatí všechny náklady spojené s každodenním životem. Lidé mají často vyšší náklady, než může minimální mzda pokrýt a hledají proto jiné cesty jak si finančně dopomoci. Někdo má více zaměstnání najednou, někdo se snaží vyhrát v loterii a někdo se uchýlí k půjčení si peněz od třetí strany. I to je důvodem, proč se dnes tolik daří poskytovatelům online krátkodobých půjček. Pro tuto cílovou skupinu jsou ideální, jelikož se jedná pouze o malé částky, proces bývá transparentní, rychlý, bez složitého procesu ověřování a lidem v nouzi tak často taková půjčka pomůže. Více informací například zde. Je ovšem nutné mít se na pozoru před neschopností splácet. Rozhodně není vhodné sjednávat si další půjčku na splacení té první a dostat se tak do nekonečného koloběhu neschopnosti splácet.