Školné ano, ale jen se studentskými půjčkami, říká Daniel Münich

Daniel Münich je ekonom, jeden z nejvýznamějších v České republice. Hlavní oblasti jeho práce jsou ekonomie trhu práce a také ekonomie vzdělávání. Na tyto oblasti je dnes již mezinárodně uznávaným odborníkem. Národní ekonomická rada vlády (NERV) , které je Münich členem právě dnes prezentovala svá dlouho očekávaná doporučení v oblasti vzdělávání. Právě Danile Münich je