Nová studie se zaměří na školné a studentské úvěry

V posledních několika měsících jsme toho o placení školného a studentských půjčkách příliš mnoho neslyšeli, to však neznamená, že se na nich vůbec nepracuje. Skutečnost je totiž právě opačná, pracuje se na těchto spojených projektech velice intenzivně, jeden bez druhého totiž nemůže existovat. Z posledních údajů vyplývá, že člověk, který se na ministerstvu tímto tématem