Základní sazby zahraničního stravného v r. 2010

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě (což je cesta konaná mimo území České republiky) zahraniční stravné v cizí měně ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce – ve spojení s vyhláškou stanovící základní sazby zahraničního stravného. Stravné je stanoveno paušální částkou závislou na době trvání cesty, proto se také nepožaduje jakékoliv prokazování výdajů se stravováním spojených.