Vylepšení podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v rámci boje proti finanční krizi

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability (tzv. protikrizový zákon) přináší v rámci opatření proti tíživým sociálním důsledkům finanční a hospodářské krize mimo jiné vylepšení podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci – zvýšení sociálních dávek a také prodloužení doby (tzv. podpůrčí doby), po kterou je mohou nezaměstnaní (tzv. uchazeči o zaměstnání, registrovaní úřadem práce) od státu pobírat. Tato opatření budou platit po přechodnou dobu od 1. listopadu 2009 do 31. prosince 2010.