Víte jaká náhrada vám náleží při pracovním úrazu?

Společnost Bezplatnapomoc.cz vám pomůže získat finanční odškodnění při dopravních nehodách a pracovních úrazech. Odborníci z této firmy vám poskytnou poradenství při vymáhání různých druhů odškodnění a vy tak můžete získat několikanásobně vyšší odškodné, než u klasických pojišťoven a jiných zprostředkovatelů. Pokud vám byla způsobena škoda na zdraví, je třeba velmi dobré znalosti hmotného práva, a to nejen relevantní části občanského zákoníku, ale i řady podzákonných předpisů. Všem zaměstnancům, kterým byl způsoben pracovní úraz nebo u kterých byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel v rozsahu, v kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu.

Nejčastější příčinou vzniku škody bývají bezesporu dopravní nehody, kdy mohou vzniknout škody jak věcné, tak škody na zdraví nebo škody na životě a poškozený má nárok na odškodnění dopravní nehody. Základem je určit viníka dopravní nehody, který je většinou jasný z protokolu a na základě šetření Policie ČR. V některých případech odpovídá dopravní nehoda trestnému činu, kdy je viník trestně stíhán a šetření provádí orgány činné v trestním řízení. Dopravní nehody, u kterých nevznikla škoda vyšší než 100 000 Kč nebo nebyly způsobeny škody na zdraví či majetku třetí osoby, pak není nutné volat Policii ČR. V tomto případě je však nezbytné vyplnit záznam o dopravní nehodě do protokolu vaší pojišťovny.