Střet zájmů (zákaz konkurence) a okamžité zrušení pracovního poměru

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci (pracovně-právním sporu) žalobce, tedy žalobu podávajícího zaměstnance, proti zaměstnavateli jako žalovanému, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, a to k (na základě) Nejvyššímu soudu podaného mimořádného opravného prostředku – dovolání zaměstnavatele, svým rozsudkem spis. zn. 21 Cdo 4060/2007 ze dne 10. října 2008.