Soud: Pomoc uchazečům o práci v EU se odvíjí od vazby na trh práce

Lucemburk/Berlín – Občan EU, který se uchází o zaměstnání v některém členském státě Evropské unie, kde předtím alespoň nějakou dobu pracoval a vytvořil si v něm vazby na trh práce, může mít nárok na nějaký druh finanční podpory. Ve čtvrtek o tom rozhodl Evropský soudní dvůr, který na žádost německých úřadů přezkoumával žádost dvou Řeků ucházejících se o práci v německém Norimberku. Dávky, které by měly uchazeči o zaměstnání pomoci při hledání zaměstnání, přitom nemají být ve vnitrostátním právu klasifikovány jako dávky sociální pomoci. Tu by totiž členské státy mohly nezaměstnanému na základě jistých kritérií odepřít.