Snižování mezd v hospodářské recesi

V důsledku finanční krize a hospodářské recese dochází u zaměstnavatelů k různým úsporným opatřením, včetně snižování mezd jejich zaměstnancům. Relativně rychle byla realizována a realizují se taková úsporná opatření v podnikatelském sektoru.