OSVČ musí počítat s nižším důchodem. Proč?

Osoby samostatně výdělečně činné by měly počítat s nižší penzí než zaměstnanci. Vlastní finanční zabezpečení pro OSVČ je proto naprostou nutností. Jak se vypočítává penze pro OSVČ? Lze při pobírání penze nadále podnikat?