Odvolání zaměstnance z funkce (vedoucího místa) obsazovaného jmenováním

Výčet případů, kdy se pracovní poměr zakládá jmenováním (do funkce – na vedoucí pracovní místo) je obsažen v ust. § 33 odst. 3 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – aktuální zákoník práce). Okruh případů funkcí obsazovaných jmenováním je omezen na vedoucí funkce ve státní a veřejné správě (a samosprávě) a službách (t.j. v tzv. rozpočtové sféře či jinak: nepodnikatelském sektoru) a ve státních podnicích.