Odstupné a jeho vrácení…kdo to kdy slyšel?

Ač se to může zaměstnanci zdát nespravedlivé, tak mu jeho povinnost, a současně právní nárok zaměstnavatele na zpětné vyplacení odstupného, stanovuje zákoník práce v ustanovení paragrafu 68.