Ochrana peněžité mzdy handicapovaných zaměstnanců

V praxi někteří zaměstnavatelé zdravotně handicapované zaměstnance – osoby se zdravotním postižením – nutí uzavírat pro ně nevýhodné pracovní smlouvy nebo dodatky k pracovním smlouvám. Na základě ujednání v nich jim pak vyplácejí část mzdy v naturální formě (namísto peněz), prostřednictvím různých benefitů, například formou poukázek na služby (např. na masáže, lázeňské, rehabilitační pobyty), na výrobky apod.