Novinky v zaměstnávání důchodců od 1. ledna 2010

Řada starobních důchodců je aktivní a zůstává výdělečně činná – přivydělává si ke starobnímu důchodu. Zaměstnavatelé je zaměstnávají poměrně rádi, jednak s ohledem na jejich zkušenosti a zejména pak s ohledem na snadnost ukončení pracovního poměru s nimi. Mohou (resp. musejí) být dosud zaměstnáváni na dobu určitou, nejvýše však na dobu 1 roku. Pracovní poměry s nimi však mohou být sjednávány a opakovaně prodlužovány i na mnohem kratší dobu, tzv. řetězení pracovních poměru na dobu určitou je u nich tedy přípustné.