Neplatnost výpovědi

Dobrý den, v Zákoníku práce jsem nalezl možnost uplatnit u soudu neplatnost rozvázání pracovního poměru dohodou do dvou mesíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Před dvěma měsíci jsem byl nucen podepsat se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru. I když se jednalo o dohodu, nesouhlasil jsem s ní zcela, protože tomu předcházelo až šikanózní jednání ze strany mého přímého nadřízeného. Ten mě chtěl opakovaně převést na jinou práci bez udání nějakého důvodu, s tím jsem ale nesouhlasil. Bylo toho sice víc, ale zprvu jsem tomu nepřikládal větší váhu. Všechno pak následně postupem času směřovalo k tomu, že jsem byl nucen se zaměstnavatelem uzavřít a podepsat dohodu o rozvázání pracovního poměru. Postupem času jsem si to ale rozmyslel, bohužel v době, kdy jsem již nebyl s tímto zaměstnavatelem v pracovním poměru, a chtěl bych se vrátit do firmy a být zařazen na své původní pracovní místo. Co mám udělat?