Neplatnost výpovědi

Dobrý den, v Zákoníku práce jsem nalezl možnost uplatnit u soudu neplatnost rozvázání pracovního poměru dohodou do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Před asi dvěma měsíci jsem byl v podstatě nucen podepsat se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru. I když se jednalo o dohodu, nesouhlasil jsem s ní zcela, protože tomu předcházelo určité jednání ze strany mého přímého nadřízeného. Ten mě chtěl opakovaně převést na jinou práci bez udání nějakého důvodu, s tím jsem ale nesouhlasil. Postupem času jsem si to ale rozmyslel, bohužel až v době, kdy jsem již nebyl s tímto zaměstnavatelem v pracovním poměru, a chtěl bych se vrátit do firmy a být zařazen na své původní pracovní místo. Co mám udělat?