Nemocenské pojištění a mateřská pro OSVČ

Dobrý den. Za jakých okolností má osoba samostatně výdělečně činná nárok na dávky nemocenského pojištění během rizikového těhotenství a peněžitou pomoc v mateřství? A jak se v jejím případě určuje čerpání rodičovského příspěvku?