Nejlépe jsou mladí vysokoškoláci placeni v IT

Praha – Nejvyšší plat ze všech vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců do 30 let věku pobírali v roce 2009 analytici výpočetních systémů. Střední hrubá měsíční mzda, která dělí platy na dvě stejné poloviny, a není tak ovlivněna extrémně vysokými nebo nízkými platy tolik jako mzda průměrná, u nich dosáhla 37.793 Kč. Nejhůře byly placeny učitelky v mateřských školkách, jejichž mzda činila 14.251 Kč. Vyplývá to z analýzy, kterou na základě údajů Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) zpracovala společnost Trexima.