Nárok na odstupné vzniká i při skončení pracovního poměru dohodou

Při rozvázání pracovního poměru by měl zaměstnanec vždy trvat na uvedení důvodů přímo do dohody. V případě soudního sporu o vyplacení odstupného tak bude moci jednoznačně prokázat, proč si výplatu odstupného nárokuje.