Mzdy v ČR se snížily až na úroveň roku 2007

Již od roku 2008 dochází ke snižování či v lepším případě ke stagnování mezd. Jednotlivé pracovní oblasti se mezi sebou však liší. Jak se nepříznivý vývoj odrazil v oborech oblasti financí, marketingu a IT?