Lze veřejným zaměstnancům snížit plat odebráním osobního ohodnocení? Co na to Nejvyšší soud ČR?

V důsledku finanční krize a hospodářské recese dochází u zaměstnavatelů k různým úsporným opatřením, včetně snižování mezd a platů jejich zaměstnancům. Relativně rychle byla realizována a realizují se taková úsporná opatření v podnikatelském sektoru, avšak nevyhýbají se a určitě se v budoucnu nevyhnou ani sféře rozpočtové. Tyto úspory se dějí či mohou dít v rozpočtovém sektoru – v oblasti státní a veřejné správy a veřejných služeb – i prostřednictvím snížení nebo odebrání nenárokové složky platu – osobního příplatku – tzv. osobního ohodnocení.