Kvalifikační dohoda

Dobrý den, ráda bych poprosila o radu. Mám se svým zaměstnavatelem sepsánu kvalifikační dohodu – zvyšování kvalifikace, kde jsem musela podepsat, že má potřeba pracovního volna by neměla přesáhnout 30 pracovních dní za 3 roky bakalářského studia. Jelikož jsem extrémně v práci vytížena je docela složité mít na jednu zkoušku jeden den přípravy a to nepočítám závěrečné zkoušky a bakalářskou práci. V pracovním zákoníku jsem si našla v § 232, že by mi měly náležet 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v programu uskutečňovaném vysokou školou nebo vyšší odbornou školou. Proto můj dotaz zní, zda mám na toto volno nárok, když se zde uvádí „Nejsou-li dohodnuta nebo stanovena vyšší nebo další práva“. Dle počtu zkoušek, závěrečné zkoušce a bakalářské práci bych měla mít nárok na minimálně 87 dní za 3 roky studia. Nebo je má úvaha mylná? Je možné se proti tomuto nějak bránit? U celkové částky nákladů je vyčísleno školné + 30krát denní průměr, ale když jsem si vzala náhradní volno na studium, tak mi vyplatili pouze základní denní mzdu a ne průměrnou. Mám nárok na proplacení průměrné mzdy zpětně i když jsem ve 4 semestru?