Jak vysoká má být minimální mzda?

Pouze v pěti členských zemích EU není minimální mzda zavedena. Průměrné mzdě se nejvíce blíží v Irsku, kde minimální mzda činí 52 % průměrné mzdy. Má být vůbec minimální mzda zavedena? A v jaké výši?