Jak pobírat čtyři důchody?

Počet lidí pracujících během aktivního života ve více členských zemích EU rok od roku stoupá. Při splnění podmínek v oblasti sociálního zabezpečení budou tito občané pobírat více penzí.