Jak na exekuční srážky „ze mzdy“ při švarc systému- část 5.

Exekuce na odměnu dlužníka zapojeného ve švarc systému – pomalé, ale poměrně spolehlivé uspokojení věřitele, má-li dlužník dostatečný příjem.