Invalidní důchod a výpověď z práce

Manžel byl po pracovním úrazu uznán práce neschopným – už mu byl přiznán i plný invalidní důchod. Nicméně mu skončila roční podpůrčí doba nemocenského pojištění a zaměstnavatel – místo aby mu dal výpověď s odstupným, jak očekával – mu oznámil, že čerpá zbylou dovolenou. Jak se bránit, jestliže zaměstnavatel bude trvat na zachování pracovního poměru? Invalidní důchod je časově omezen, nicméně manžel se do práce nechce vrátit ani po jeho skončení: pro celkově nevyhovující pracovní podmínky, které k pracovnímu úrazu vedly a s nimiž zaměstnavatel podle jeho názoru nic nedělá…