Firmy postižené povodněmi musí zaměstnancům platit část mzdy

Praha – Firmy postižené záplavami musí svým zaměstnancům platit větší část mzdy i v případě, že kvůli vysoké vodě musely přerušit práci. Pokud zaměstnanci odstraňují škody na majetku svém či jiných lidí ve veřejném zájmu, jsou zaměstnavatelé povinni uvolnit je z práce na nezbytně nutnou dobu. Na náhradu mzdy však lidé v tomto případě nemají nárok. Vyplývá to z informací pro lidi postižené povodněmi uveřejněných na internetových stránkách ministerstva práce.