Evropané odcházejí do důchodu dříve

Zatímco v Japonsku či Koreji odcházejí v průměru občané do důchodu později, než je zákonný důchodový věk, Evropané odcházejí do důchodu dříve. Rakušané a Lucemburčané až o 6 let.