Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti prodloužena nebude

Od 1. listopadu tohoto roku mělo dojít k velkorysému vylepšení podpory v nezaměstnanosti – jednak ke zvýšení sociálních dávek a také k prodloužení doby (tzv. podpůrčí doby), po kterou je mohou nezaměstnaní (tzv. uchazeči o zaměstnání – nezaměstnaní lidé registrovaní úřadem práce) od státu pobírat. Tyto změny měly platit jako opatření proti tíživým sociálním důsledkům finanční krize a hospodářské recese po přechodnou dobu od 1. listopadu 2009 do 31. prosince 2010.