Diskriminace v odměňování – prokázat ji je velmi obtížné

Zásada rovného zacházení se všemi zaměstnanci má být uplatňována i v oblasti odměňování. Zaměstnavatel je povinen při odměňování svých zaměstnanců dodržovat rovněž zákaz jakékoliv diskriminace. Rovné zacházení se všemi zaměstnanci je pro oblast odměňování vyjádřeno pravidlem, podle něhož platí, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům stejná mzda, plat nebo odměna z dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Tolik hezká teorie, v praxi je tomu ovšem často jinak.