Bývalý zaměstnavatel jako brzda dalšího profesního života

Vzájemná práva a povinnosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, které vznikají při podpisu pracovní smlouvy a vzniku pracovního poměru nemusí ovlivňovat jejich postavení pouze za doby trvání tohoto závazku, ale v některých případech i po jeho skončení.