ECB zaplavila banky novou likviditou. Skutečně je jí třeba?

Snaha ECB znovu nastartovat úvěrovou expanzi, ať už prostřednictvím komerčních bank, či přímým zvyšováním peněžní nabídky, je krokem, který současné problémy sice oddaluje, avšak v žádném případě neřeší.