Více než polovina měst a obcí sází na vytápění zemním plynem

Téměř 60 % měst a obcí preferuje ve vytápění zemní plyn. Vyplynulo to z dotazníkového šetření, které realizovalo Ministerstvo životního prostředí. Pouze 11 % municipalit má ovšem jasnější představu o tom, jaké množství energie bude 2020 spotřebovávat za deset let, většina má výhled jen na nejbližší roky.