Střední vrstva může v Česku velmi snadno upadnout do chudoby

Česko je země, kde je podle celoevropských měřítek málo chudých rodin – zhruba kolem deseti procent. To se však může v relativně krátké době dvou let změnit.