Stovky firem ohrožuje zneužívání jejich počítačů

Majitelé stovek menších firem v Česku, které nemonitorují přístup zaměstnanců na internet a data, která si ukládají na firemních počítačích, riskují trestně-právní odpovědnost za nelegální sdílení souborů chráněných autorským právem či za držení dětské pornografie a dalšího obsahu v rozporu se zákonem.