Společnost RPG chce příští rok zvýšit nájmy

Společnost RPG Byty navrhuje od února příštího roku zvýšit dosud regulované nájemné o 5 až 7,50 Kč/m2 podle lokality a kvality bytu. Největší vlastník bytů v Moravskoslezském kraji připravil program postupného navyšování nájmů rozloženého do čtyř let tak, aby se co nejvíce přiblížilo tržnímu nájemnému.