Pozemkovému fondu se daří snižovat počet dlužníků

Pozemkovému fondu ČR se spolu se snižováním objemu pohledávek po lhůtě splatnosti daří snižovat rovněž počet dlužníků. Za období od konce roku 2005 do 30. června 2010 došlo k celkovému snížení z 5818 na 3336 dlužníků. V období od 1. ledna 2010 do 30. června 2010 pak počet dlužníků klesl o 162, jak uvedla tisková mluvčí PF Lubomíra Černá.