Povodňové škody na řekách a v lesích se vyšplhaly na 350 miliónů

Povodně během prvních dvou srpnových víkendů způsobily na vodních tocích, lesních dopravních cestách, malých vodních nádržích a dalším majetku ve správě státního podniku Lesy České republiky (LČR) škody ve výši přesahující 350 miliónů korun.