Piva se pije méně, Plzeňskému Prazdroji mírně klesl zisk

Největší tuzemský pivovar Plzeňský Prazdroj v loňském roce nepatrně snížil zisk. Ve finančním roce končícím 31. března poklesl firmě zisk před zdaněním o jedno procento na 4,68 miliardy korun.