Nové enzymy srážejí cenu produkce biopaliv na úroveň ropy

Nucená produkce biopaliv vyvolala ve světě spíše víc problémů, než užitku, protože na výrobu jednoho litru se často spotřebovalo stejné množství ropy. Bez dotací byla biopaliva neefektivní. Nyní Dánové vyvinuli nové enzymy, které cenu produkce biopaliv dostávají na cenu produkce ropy – dva dolary na galon (10 Kč za litr).