Německu schází učni, chtějí lákat mladé Čechy a Poláky

Německo se potýká s nedostatkem učňů. Podle Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK) zůstává v současnosti neobsazeno okolo 30 000 pracovních míst určených pro studenty učňovských oborů. Ve spolkových zemích bývalé NDR je to dokonce každé třetí takové místo. Firmy z východu Německa proto chtějí od příštího roku, kdy skončí omezení v přístupu na německý pracovní trh pro lidi z nových členských zemí Evropské unie, získávat učně ze sousedního Česka a Polska.