Nájemný byt "po babičce" bude jistý jen na dva roky

Přechod nájmu bytu po smrti nájemce na osoby, které s ním žily ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt, se má omezit jen na dva roky. Dosud nájem přecházel bez časového omezení. To byla pro blízké zemřelého velká výhoda. Vyplývá to z právě projednávaného návrhu novely občanského zákoníku. Nově tedy po dvou letech skončí platnost nájemní smlouvy a vše další bude záležet na dohodě pronajímatele s nájemcem.