Náhradu za škody kvůli výmolům vymáhat lze

Domoci se od vlastníků komunikací náhrady za škody způsobené stavem vozovky není pro řidiče jednoduché, ale může být úspěšné. Musí sice prokázat, že auto utrpělo újmu, protože správce komunikace něco zanedbal, ale takové zanedbání představuje například i chybějící upozornění na výmol ve vozovce.