Malé obce vydělávají na bohatých firmách ve svém katastru

Lidem se vracejí nejen zdravotnické poplatky, ale už také i daně z nemovitostí. Některé obce totiž kvůli naplnění svého rozpočtu v maximální možné míře zvyšují tuto daň, ale svým občanům ji zase zcela nebo z větší části vracejí. A to formou daru nebo příspěvku na vylepšení bydlení. Daň tak v plné výši zaplatí jen velké firmy.