Klonované krávy unikají kontrolám, lidé je nevědomky jí

Dohled nad klonovanými zvířaty se v Evropě vymyká kontrole. Například ve Velké Británii bylo v posledních dnech zjištěno několik případů, kdy se do běžného prodeje dostalo maso a mléko z klonovaných krav. Lidé pak tyto potraviny konzumovali, aniž by tušili, že pochází z uměle vytvořených zvířat.