Klíčový orgán MMF podpořil posílení vlivu rozvojových zemí

Mezinárodní měnový a finanční výbor (IMFC), jako hlavní poradní orgán Mezinárodního měnového fondu, schválil návrh na posun hlasovacích práv ve prospěch rozvojových zemí. Posun bude činit minimálně pět procent, o což se při hlasování sníží vliv vyspělých zemí. Píše se to v komuniké po jednání výboru v rámci výročního zasedání MMF a Světové banky v Istanbulu.