Jen čtyři z 18 balených vod vyhověly, mnohé obsahují nedovolené látky

Příznivci vody z kohoutku dostali další argument pro prosazování natočené vody na úkor té balené. Pouze čtyři z 18 testovaných balených vod vyhověly kvalitativním požadavkům v testu provedeném občanským sdružením spotřebitelů Test.