Finanční poradna: Jak naložit s dědictvím zatíženým hypotékou

Při úmrtí v rodině jsou pozůstalí postaveni kromě citové újmy také před řadu otázek finančního a právního charakteru, které je třeba v poměrně krátké době vyřešit. Jednou z nich může být hypotéka, kterou po sobě zemřelý zanechá.