Evropský soudní dvůr zpochybnil nárok Budvaru na značku „Bud“

Evropský soudní dvůr v Lucemburku zpochybnil nárok pivovaru Budějovický Budvar na výhradní používání značky „Bud“, o niž se dlouhodobě pře s americkým pivovarem Anheuser-Busch. Podle rozsudku značka „Bud“ nemůže být v EU chráněna na základě dvoustranných smluv mezi státy, protože jí je nadřazené unijní právo. Budějovický Budvar však tuto značku v celounijním seznamu chráněných výrobků zaregistrovanou nemá.