Ekonofyzika nabízí přesnější předpovídaní hospodářských krizí

Při předpovídání krizí ekonomové selhávají. Do centra pozornosti se proto dostávají fyzici, kterým předpovědi v podmínkách světového hospodářství vycházejí. Nový obor ekonofyzika má na svém kontě již první úspěchy v předpovězení hypoteční krize v USA i bublin v obchodování s ropou i varování před kolapsem Řecka. Jenže jim nikdo nevěnoval pozornost.